top of page

Teemat

RAKENNETTU

OMAISUUS

"Kiinteistöjen ja infran korjaaminen tai rakentaminen ei voi olla täysin kokemattomissa käsissä, kuten ei voi niiden taustalla olevat päätöksetkään."

"Usko omiin tuotteisiin tai palveluihin ja ammattiylpeys ovat kantava ja yhdistävä voima riippumatta yrityksen alasta."

PAIKALLISUUS &

YRITTÄMINEN

"Välillä tuntuu kuin mikään ei sujuisi, mutta se lienee sitä normiarkea jokaisessa perheessä."

PERHE, LAPSET,

NUORET, SUJUVA ARKI

Anchor 1

Perhe, lapset, nuoret, sujuva arki

Hanna Keskiaho - Kuntavaaliehdokas 2017

Olen saanut kokea omakohtaisesti vanhemmuuden tarjoamat ilot ja haasteet, kuten onneksi niin moni muukin. Kokemus, jota ei voi saada mistään koulusta. Työelämän yhteensovittaminen perhe-elämään on sujunut hyvin, vaikka välillä tuntuu kuin mikään ei sujuisi. Se lienee sitä normiarkea jokaisessa perheessä aikataulutusten ja elämän hektisyyden kautta.

Arki tarjoaa monia haasteita, joita kunnalliselta puolelta voidaan helpottaa ja sujuvoittaa. Lasten hoitoon liittyvät palvelut täytyy olla saatavissa kivuttomasti ja hoidon tulee olla laadukasta sekä lapsien mieleistä. Yhtälailla myös sujuvaa aikuisten mielestä. Ei ole väliä onko palvelu kunnallista vai yksityistä, kunhan se on laadukasta ja kokonaistaloudellista kaikille osapuolille. Peruskoulutus on etuoikeutemme ja myös sen turvaaminen korkeatasoisena on ehdoton minimi.

Laajassa Oulun kaupungissamme on muistettava eri alueiden ominaisuudet, identiteetit ja päivähoito- ja koulumatkojen turvallinen sujuminen. Vastapainoisesti on muistettava, että taloudellisista paineista johtuen vain tarpeeksi suurissa yksiköissä pystytään tarjoamaan oppilaille laajat mahdollisuudet erilaisten asioiden ja aineiden opettamisessa. Tai tarjota kohdennettua opetusta erityisen lahjakkaille, kuin myös erityisohjausta tarvitseville. Kuntapäättäjän tehtävissä haluan varmistaa onnistuneen alun Oulun tulevien aikuisten elämälle, unohtamatta heidän vanhempiensa tukemista.

rakentaminen

Rakennettu

omaisuus

Suomen rakennuskannan arvo on noin 500 miljardia euroa (RIL ROTI-raportti 2019). Vuonna 2020 Oulussa luvitettiin rakennusvalvonnan toimesta hankkeita yli 1000milj € arvosta (markkina-arvoinen investointi). Tämä on paljon enemmän kuin esimerkiksi Oulun kaupungin vuodessa kaikilta keräämät kunnallisvero, yhteisövero ja kiinteistövero yhteensä! Rakennusomaisuuden investoinnit Oulun kaupungin vuoden 2021 talousarviossa ovat yli 50milj €. Kyse on niin suuresta potista, että on vähintäänkin suotavaa, että asioista on päättämässä myös useampikin rakentamisen alalle koulutuksen saanut henkilö.

Kiinteistöjen ja infran korjaaminen tai rakentaminen ei voi olla täysin kokemattomissa käsissä, kuten eivät niiden taustalla olevat päätöksetkään. Lukuisien rahoitus- ja toteutusmallien maailmassa on tiedettävä mitä asioita on kyseenalaistettava missäkin tilanteessa. Ei ole olemassa yhtä autuutta, vaan tilanne pitää arvioida tapauskohtaisesti. Pelkkä rakentaminen ja korjaaminen eivät ole vastaus, koska huomiota on kiinnitettävä rakennetun ympäristön koko elinkaareen ja otettava vastuullisesti ohjelmaan mm. ja huollot ja korjaukset. Tilojen käytön uudelleenarviointi ja käyttöasteiden nostaminen ovat yksi vastaus kalliiseen rakennuskantaan sijoitettujen eurojen hyötykäytölle. Kulumisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa käyttäjä. Tilojen omistaja vastaa tilojen turvallisuudesta, terveellisyydestä ja toimivuudesta. Yhtälö pitäisi olla hyvinkin selkeä ja kunnallisella puolella siinä on hyvin paljon tehostettavaa.

Anchor 2

Paikallisuus & yrittäminen

Asun samassa taloudessa yrittäjän kanssa. En voi väittää sisäistäväni kokonaan mitä yrittäjän elämä loppujen lopuksi on, koska en sitä itse ole tehnyt, mutta läheltä sitä olen päässyt seuraamaan. Olen päässyt tutustumaan useaa eri kautta moniin pieniin ja suuriin yrityksiin ja niiden taustalla oleviin henkilöihin. Menestyvän yrittäjän ajatuksista löytyy samanlainen intohimo tehdä työtä valitulla uralla. Usko omiin tuotteisiin tai palveluihin ja ammattiylpeys ovat kantava ja yhdistävä voima riippumatta yrityksen toimialasta.

Kaupungin luottamustehtävissä olevien henkilöiden velvollisuus on omalta osaltaan tehdä vastuullisia päätöksiä, jotta paikallinen yritystoiminta on jatkossakin mahdollisimman monipuolista ja tervettä. Kaupunki voi omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä vastuullisten hankintojen tekemisestä ja turvata paikallisten palveluiden ja tuotteiden taso myös tulevaisuudessa. Kokonaistaloudellinen ajattelu on avainsana myös tässä kohdassa. (Toivottavasti) myös tulevana Oulun kaupungin päättäjänä en voi hyväksyä rahan tuhlaamista osaamattomien hankintamenettelyjen seurauksena, mutta toisaalta en kiistä, etten yrittäisi saada paikallisille toimijoille etuoikeutettua mahdollisuutta toimia "ykkös-toimittajina". Mielestäni nämä kaksi asiaa eivät millään tavalla ole toisiaan poissulkevia, vaan päinvastoin, myös Oulun on löydettävä entistä enemmän kilpailukykyä yritystoiminnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

bottom of page